Lời bài hát - Có khi nào rời xa

Chuyên mục: [0 nhận xét ]

Lời bài hát - Có khi nào rời xa Nukan Trần Tùng Anh: Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình.. Và môi hôn rất ướt,dư âm g...

Cười Ra Nước Mắt - Lâm Hùng

Chuyên mục: [0 nhận xét ]

Cười Ra Nước Mắt - Lâm Hùng Đường đời trông gai nào ai có hay . Ai không nguy khốn đôi lần là chưa hiểu đời . Tình đời đôi khi cười cho đớn đau số phận, Nhân gian than...
Thống kê blog